Tuesday, April 7, 2015

[2015.04.08] FOR THE WEEK STARTING APRIL 4 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting April 4 2015

15 CHANGE YOUR LIFE
  Wilfred Lau Ho Lung

14 IF
  Can : Yeuk
  AGA

13 THIS CLOSE THAT FAR
  Can : Jeh Mor Kun Na Mor Yuen
  Joey Yung Cho Yi

12 SWALLOW RETURNS TO NEST
  Can : Yin Guai Chau
  Jason Zhang Jie, Jane Zhang Liangyu

11 ALL THAT I'VE LOVED
  Can : Na Seh Oi Gor Dik Si
  Michael Wong (Kong Leung)

10 THE BEST DEBT
  Can : Jui Ho Dik Jai
  Miriam Yeung Chin Wa

 9 RADIO
  Stefanie Sun Yanzi

 8 WAKE UP DREAMING
  Can : Ngor Sing Jeuk Jo Mong
  Jacky Cheung Hok Yau

 7 DEPARTURES
  Can : But San, But Gein
  Karen Mok Man Wai

 6 TREAT YOUR EX-GIRLFRIEND KINDLY
  Can : Sin Toi Nei Dik Chin Nui Yau
  Cheryl Lee (Lee Yan Yi)

 5 BEAUTIFUL
  Can : Sau Sum Dik Cheung Mei
  JJ Lin (Lam Chun Kit) featuring G.E.M.

 4 THE ROAD HOME
  Can : Wui Ga Dik Lo
  Andy Lau Tak Wa

 3 JUST LIKE FRIENDS
  Can : Jeung Pung Yau Yut Yeung
  Leo Ku Kui Ke

 2 FREEZE FRAME
  Can : Can : Ting Gat
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)


 1 VICTORY OVER YOURSELF
  Can : Jin Sing Ji Gi
  Sammi Cheng Sau Man featuring 24 Herbs

No comments:

Post a Comment