Tuesday, March 10, 2015

[2015.03.11] FOR THE WEEK STARTING MARCH 7 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting March 7 2015

15 JUST LOSE IT (HURT SO MUCH)
  Can : But Gor Sut Hui Liu Yut Dim Dim
  Pet Tseng Pui Chi

14 SONG OF COLD WAVE
  Can : Chong Long ji Gor
  Wang Feng

13 COME TO MAMI
  Cindy Yen (Yuen Wing Lum),

12 GUILT
  A-Lin

11 THE LAST TIME
  Can : Jui Hau Yut Chi
  Dear Jane

10 WAKE UP DREAMING
  Can : Ngor Sing Jeuk Jo Mong
  Jacky Cheung Hok Yau

 9 YOUR MAN
  Can : Nei Dik Nam Yui
  Andy Hui Chi On

 8 1,000 IMAGINARY ENDINGS
  Can : Yut Chin Gor Ga Seung Git Guk
  Kary Ng Yu Fei

 7 PEOPLE TALK PEOPLE DO
  Can : Yun Won Yik Won
  Mei Sim (Won Mei Yam)

 6 RHYTHM OF THE RAIN
  Can : Ting Gein Ha Yu Dik Sing Yum
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 5 YOUR LOVE
  Can : Nei Dik Oi
  Wang Leehom

 4 THE BEST DEBT
  Can : Jui Ho Dik Jai
  Miriam Yeung Chin Wa

 3 20S 30S
  Can : Yi Sam Sup
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

 2 LITTLE WHITE
  Can : Siu Bak
  Pakho Chau


 1 IF ONLY...
  Can : Hor Sik Moot Yu Gor
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

No comments:

Post a Comment