Tuesday, March 3, 2015

[2015.03.04] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 28 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 28 2015

15 GUILT
  A-Lin

14 YOUR LEGEND
  Can : Jeung Kwun Ling
  May Day

13 ONE COLD ONE HOT
  Can : Yut Dung Yut Yit
  Tat Dik (Dik E Tat)

12 THE BEST DEBT
  Can : Jui Ho Dik Jai
  Miriam Yeung Chin Wa

11 SONG OF COLD WAVE
  Can : Chong Long ji Gor
  Wang Feng

10 PEOPLE TALK PEOPLE DO
  Can : Yun Won Yik Won
  Mei Sim (Won Mei Yam)

 9 JUST LOSE IT (HURT SO MUCH)
  Can : But Gor Sut Hui Liu Yut Dim Dim
  Pet Tseng Pui Chi

 8 RHYTHM OF THE RAIN
  Can : Ting Gein Ha Yu Dik Sing Yum
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 7 YOUR MAN
  Can : Nei Dik Nam Yui
  Andy Hui Chi On

 6 1,000 IMAGINARY ENDINGS
  Can : Yut Chin Gor Ga Seung Git Guk
  Kary Ng Yu Fei

 5 YOU SAID IT
  Can : Nei Suet Dik
  Jacky Cheung Hok Yau

 4 YOUR LOVE
  Can : Nei Dik Oi
  Wang Leehom

 3 IF ONLY...
  Can : Hor Sik Moot Yu Gor
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 2 LITTLE WHITE
  Can : Siu Bak
  Pakho Chau


 1 20S 30S
  Can : Yi Sam Sup
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

No comments:

Post a Comment