Tuesday, March 1, 2016

[2016.03.02] FOR THE WEEK ENDING FEBRUARY 27 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 27 2016


15 MIGHT AS WELL
  Can : Ya Hor Yi
  Janice Yan (Yim Yik Gak)

14 NIGHT SKY STAR
  Can : Yeh Mok Tin Sing
  C AllStar

13 SOME TIME AFTER
  Can : Hung Gau Hung Gau Yi Hau
  Christine Fan Wai Kei

12 2+0-1
  Can : Yi Gam Ling Ga Yut
  Su Yunying (So Won Ying)

11 WITHOUT DOING ANYTHING
  Can : Jau Sau Pong Kwun
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

10 I'VE NEVER BEEN TO ME
  Can : Wai Si Gei Yi Si Gei
  Where Chou (Chow Wai)

 9 BRAVENESS
  Can : Yung Gum
  Mayday

 8 LIFE IS BEAUTIFUL
  Can : Mei Lai Yun Sun
  Gary Chaw (Cho Gat)

 7 FELIX VILLA YOUTH
  Can : Fei Lai Tse Siu Nin
  Hins Cheung King Hin

 6 REMEMBER TO FORGET ME
  Can : Gei Ju Mong Gei Ngor
  Alfred Hui Ting Hung

 5 BEFORE FAREWELL
  Can : Go Bit Ji Chin
  Jason Chan Pak Yu

 4 TRY
  Patrick Brasca X Jay Chou (Chow Kit Lun)

 3 THE KEY
  Can : Guan Gein Chi
  JJ Lin (Lee Chun Kit)

 2 FULL HOUSE
  Can : Moon Jor
  Li Ronghao


 1 IN PAIR
  Can : Seung Seung
  Gin Lee (Lee Hung Yi)

No comments:

Post a Comment