Tuesday, August 27, 2013

[2013.08.28] SATURDAY, AUGUST 24 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, August 24 2013

15 SILLY TANGO
  Can : Sor Gua Tam Wor
  Hu Xia

14 SILENT EYES
  Can : Chum Muk Dik Ngan Jing
  Hacken Lee Hak Kun

13 GOOD LOVER
  Can : Ho Dik Ching Yun
  Yen-J (Yim Jeuk)

12 EVERLASTING FAIRY TALE
  Can : Wing Hung Dik Tung Wa
  Chang Shilei (Seung Shek Lui)

11 LOVE IS ENOUGH
  Can : Oi Gau Nei
  Olivia Ong

10 DRUNK
  Can : Jui
  Chen Chusheng featuring MC HotDog

 9 WINGS OF ANGEL
  Can : Tin Si Dik Yik
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)
http://youtu.be/aznNagothXs

 8 LET YOU FLY
  Can : Yeung Nei Fei
  Michael Wong (Kong Leung)

 7 HURT
  Can : Seung
  Demon Li (Leung Doi Mut)

 6 100,000 MILLILITER TEAR
  Can : Sup Man Ho Sing Lui Shui
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)

 5 MAIN THEME
  Can : Ju Shuen Luk
  Eason Chan Yik Shun

 4 SKYLIGHT
  Can : Tin Cheung
  Joey Yung Cho Yi

 3 HAPPENS TO LOVE YOU
  Can : Pin Pin Hei Foon Nei
  Gin Lee

 2 CORRIDOR
  Can : Lau Doh
  Liu Meilin (Lau Mei Lun)


 1 HILLS
  Can : San Yau
  Jonathan Lee Chung Sing

No comments:

Post a Comment