Tuesday, August 13, 2013

[2013.08.14] SATURDAY, AUGUST 10 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, August 10 2013

15 CORRIDOR
  Can : Lau Doh
  Liu Meilin (Lau Mei Lun)

14 CHANGE
  Can : Gor Bin
  Hu Xia

13 DRUNK
  Can : Jui
  Chen Chusheng featuring MC HotDog

12 SET SAIL FOR DREAM
  Can : Wai Mung Seung Kai Hong
  Ivana Wong Yuen Chi, Louis Cheung Kai Chung, C AllStar

11 YOUTH
  Can : Ching Chun
  Han Hong

10 HAPPINESS IS AROUND
  Can : Hung Fook Loi Liu
  Michael Wong (Kong Leung), Maggie Chiang (Kong Mei Kei)

 9 KOU KOU
  Can : Kau Kau
  Coco Lee Man
http://youtu.be/0RiKyg98ns0

 8 GOOD LOVER
  Can : Ho Dik Ching Yun
  Yen-J (Yim Jeuk)

 7 EVERYWHERE IS YOU
  Can : Na Nui Doh Si Nei
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 6 MADNESS IN MEMORY
  Can : Wui Yik Lui Dik Fung Kong
  Michael Wong (Kong Leung)

 5 BROTHERS
  Can : Dau Jun Hing Dai
  David Tao (To Jit) featuring Crowd Lu (Lo Kwong Chung)

 4 LIVE FOR NOW
  Can : Jau Yin Joi
  Momo Wu (Ng Mok Sau)

 3 HEARTBROKEN PEOPLE SHOULD NOT LISTEN TO SLOW SONGS
  Can : Seung Sum Dik Yun Bit Ting Man Gor
  May Day

 2 MAIN THEME
  Can : Ju Shuen Luk
  Eason Chan Yik Shun


 1 100,000 MILLILITER TEAR
  Can : Sup Man Ho Sing Lui Shui
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)

No comments:

Post a Comment