Tuesday, April 12, 2011

[2011.04.13] SATURDAY, APRIL 9 2011

GLOBAL CHINESE SONG CHART

For Saturday, April 9 2011

15 U U U
Will Pan (Poon Wai Pak)

14 BACK UP
Can : Hau Woon
Pakho Chau

13 TWO HEART FLOWER
Can : Leung Sum Fa
Sandy Lam Yik Lin

12 REMEMBER
Can : Gei Dut
JJ Lin (Lam Chun Kit)

11 YOU GOT ME DRUNK
Can : Nei Ba Ngor Guoon Jui
Kit Chan Kit Yi

10 LET ME LOVE YOU FOR AN HOUR
Can : Yeung Ngor Oi Nei Yut Siu Si
Raymond Lam Fung

9 Heaven Earth One Battle
Can : Tin Dei Yut Dau
Jay Chou (Chow Kit Lun) featuring Kobe Bryant

8 MY POOR LIFETIME
Can : Kung Ngor Yut Sun
Leo Ku Kui Ke

7 LIP MARK
Can : Shun Yun
Fiona Sit Hoi Kei

6 YOUNG ARTISTS WHO CAN DANCE
Can : Wui Tiu Mo Dik Man Ngai Ching Nin
Chris Lee Yuchun

5 HALF CONCERN
Can : Boon Fun Gwan Sum
Joyce Cheng Yun Yi

4 LET IT BE
Can : Shun Kei Ji Yin
Tiger Huang (Wong Siu Fu)

3 HAPPY ARMAGEDDON
Can : Moot Yut Fai Lok
Anthony Neely (Ngai On Tung)

2 WORLD SPEAKS FROM THE HEART
Can : Sai Shuet Sum Yu
Stefanie Sun Yanzi
1 THIRD BEAT
Can : Sam Fun Pak
Jacky Cheung Hok Yau

No comments:

Post a Comment