Tuesday, July 3, 2018

[2018.07.04] FOR THE WEEK STARTING JUNE 30 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting June 30 2018


15 THE YEARS
  Can : Shui Yuet
  Faye Wong, Natasha Na Ying

14 BEHIND MEN
  Can : Nam Yun Bui Hau
  Pakho Chau

13 MEDITERRANEAN SUN
  Can : Yeung Guong Dei Jung Hoi
  Weibird Wei (Wai Lai On)

12 US
  Can : Ngor Moon
  Eason Chan Yik Shun

11 FRIENDS IN LOVED FOR A VERY LONG TIME
  Can : Oi Liu Hung Gau Dik Pung Yau
  Hebe Tien (Tin Fok Yun)

10 SLOWLY LIKE YOU
  Can : Man Man Hei Foon Nei
  Karen Mok Man Wai

 9 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

 8 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 7 BLACK RAINBOW
  Can : Hak Choi Hung
  Joyce Cheng Yun Yi

 6 YOU DON'T LOVE ME, IT'S FINE
  Can : Buk Oi Ngor Jau Lai Doh
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 5 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

 4 THE WORLD IN ONE STROKE
  Can : Yut Buk Gong Wu
  William Chan Wai Ting

 3 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)

 2 SUNSHINE RAINBOW LITTLE WHITE HORSE
  Can : Yeung Guong Choi Hung Siu Bak Ma
  Wowkie Zhang (Dai Cheung Wai)


 1 UNDER THE CLOUDS
  Can : Fei Won Ji Ha
  Han Hong, JJ Lin (Lam Chun Kit)

No comments:

Post a Comment