Tuesday, July 31, 2018

[2018.08.01] FOR THE WEEK STARTING JULY 28 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 28 2018


15 TIAN DI
  Lit : Heaven Earth
  Kris Wu (Ng Yik Fan)

14 I DON'T LOVE U, I DON'T HATE U, I DON'T...
  Can : Oi But Dut Hung But Dut Sei But Dut
  Tiger Hu (Wu Yin Bun)

13 INFINITELY BIG
  Can : Mo Han Dai
  Jason Chan Pak Yu

12 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

11 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

10 FLOWING WATER FALLING FLOWER
  Can : Lau Shui Lok Fa
  Hinry Lau Cheuk Hin

 9 YOU DON'T LOVE ME, IT'S FINE
  Can : Buk Oi Ngor Jau Lai Doh
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 8 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 7 QUARRELSOME LOVERS
  Can : Wong Pai Yuen Ga
  Li Ronghao

 6 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

 5 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 4 NEWLY WRITTEN OLD SONG
  Can : Sun Sei Dik Gau Gor
  Jonathan Lee Chung Sing

 3 AM I ME
  Can : Jim Jim
  Eason Chan Yik Shun

 2 UNDER THE CLOUDS
  Can : Fei Won Ji Ha
  Han Hong, JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)

No comments:

Post a Comment