Tuesday, July 24, 2018

[2018.07.25] FOR THE WEEK STARTING JULY 21 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 21 2018


15 PROUD RED DUST
  Can : Ngo Hung Chun
  Azora Chin (Yu Cheung Ching)

14 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

13 FLOWING WATER FALLING FLOWER
  Can : Lau Shui Lok Fa
  Hinry Lau Cheuk Hin

12 YOU DON'T LOVE ME, IT'S FINE
  Can : Buk Oi Ngor Jau Lai Doh
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

11 I DON'T LOVE U, I DON'T HATE U, I DON'T...
  Can : Oi But Dut Hung But Dut Sei But Dut
  Tiger Hu (Wu Yin Bun)

10 DEVOTED LOVER
  Can : Hung Bo Ching Yun
  Alfred Hui Ting Hung

 9 I FEEL GOOD ABOUT MYSELF
  Can : Ji Ngor Gum Gok Wan Ho
  Gin Lee Hung Ngai

 8 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 7 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 6 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

 5 INFINITELY BIG
  Can : Mo Han Dai
  Jason Chan Pak Yu

 4 AM I ME
  Can : Jim Jim
  Eason Chan Yik Shun

 3 NEWLY WRITTEN OLD SONG
  Can : Sun Sei Dik Gau Gor
  Jonathan Lee Chung Sing

 2 UNDER THE CLOUDS
  Can : Fei Won Ji Ha
  Han Hong, JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)

No comments:

Post a Comment