Tuesday, July 17, 2018

[2018.07.18] FOR THE WEEK STARTING JULY 14 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 14 2018


15 YOUNG GUNS
  Can : Ji Ching Chun
  The Last Day of Summer 831

14 BLACK RAINBOW
  Can : Hak Choi Hung
  Joyce Cheng Yun Yi

13 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

12 DEVOTED LOVER
  Can : Hung Bo Ching Yun
  Alfred Hui Ting Hung

11 FRIENDS IN LOVED FOR A VERY LONG TIME
  Can : Oi Liu Hung Gau Dik Pung Yau
  Hebe Tien (Tin Fok Yun)

10 EVERYBODY WOOHOO
  Wu Ching Feng feat. 9m88

 9 INFINITELY BIG
  Can : Mo Han Dai
  Jason Chan Pak Yu

 8 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

 7 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 6 YOU DON'T LOVE ME, IT'S FINE
  Can : Buk Oi Ngor Jau Lai Doh
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 5 FLOWING WATER FALLING FLOWER
  Can : Lau Shui Lok Fa
  Hinry Lau Cheuk Hin

 4 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 3 YOU DON'T LOVE ME, IT'S FINE
  Can : Buk Oi Ngor Jau Lai Doh
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 2 UNDER THE CLOUDS
  Can : Fei Won Ji Ha
  Han Hong, JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)

No comments:

Post a Comment