Tuesday, July 10, 2018

[2018.07.11] FOR THE WEEK STARTING JULY 7 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 7 2018


15 DEVOTED LOVER
  Can : Hung Bo Ching Yun
  Alfred Hui Ting Hung

14 INFINITELY BIG
  Can : Mo Han Dai
  Jason Chan Pak Yu

13 FLOWING WATER FALLING FLOWER
  Can : Lau Shui Lok Fa
  Hinry Lau Cheuk Hin

12 US
  Can : Ngor Moon
  Eason Chan Yik Shun

11 FRIENDS IN LOVED FOR A VERY LONG TIME
  Can : Oi Liu Hung Gau Dik Pung Yau
  Hebe Tien (Tin Fok Yun)

10 BLACK RAINBOW
  Can : Hak Choi Hung
  Joyce Cheng Yun Yi

 9 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

 8 SUNSHINE RAINBOW LITTLE WHITE HORSE
  Can : Yeung Guong Choi Hung Siu Bak Ma
  Wowkie Zhang (Dai Cheung Wai)

 7 EVERYBODY WOOHOO
  Wu Ching Feng feat. 9m88

 6 YOU DON'T LOVE ME, IT'S FINE
  Can : Buk Oi Ngor Jau Lai Doh
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 5 SIGN OF THE TIMES
  Can : Si Doi Dik Biu Gei
  Wang Feng

 4 ORDINARY DAY
  Can : Ping Fan Dik Yut Tin
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 3 SKYCRAPER
  Can : Mor Tin Dai Lau
  Joker Xue (Sit Ji Him)

 2 DON'T SPEAK
  Can : Bit Fai Wa
  Tia Ray (Yuan Ya Wei)


 1 UNDER THE CLOUDS
  Can : Fei Won Ji Ha
  Han Hong, JJ Lin (Lam Chun Kit)

No comments:

Post a Comment