Tuesday, July 28, 2015

[2015.07.29] FOR THE WEEK STARTING JULY 25 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting July 25 2015

15 SPELLBOUND
  Can : Jeuk Mai
  Kit Chan Kit Yi

14 ALONE IS NOT NECESSARILY UNHAPPY
  Can : Yut Gor Yun But Yut Ding But Fai Lok
  Victor Wong (Bun Guoon)

13 A NEW DAY
  Can : Sun Yut Tin
  Robynn and Kendy, Phil Lam Yik Hong

12 GIRL
  Can : Nui Hai
  William Wei (Wai Lai On)

11 WINGS OF MY WORDS
  Can : Nei Chun Si Siu Nin
  S.H.E.

10 UNBOUND
  Can : Gai Hoi
  Andy Lau Tak Wa

 9 DECISIVE MOMENT
  Can : Yut Lim Ji Gan
  Karen Mok Man Wai, Jason Zhang Jie

 8 I CHANGED I DID NOT CHANGE
  Can : Ngor Bin Liu Ngor Moot Bin
  Aska Yang (Yeung Chung Wai)

 7 SECRET OF TEAR
  Can : Ngan Lui Dik Bei Muk
  Jinny Ng Yeuk Hei

 6 I WANT SUMMER
  Can : Ngor Yiu Ha Tin
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 5 UNCONDITIONAL
  Can : Mo Tiu Gein
  Eaosn Chan Yik Shun

 4 SOMETHING
  Yen-J (Yim Jeuk)

 3 LISTEN
  Can : Ting
  Khalil Fong Datong

 2 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  Jacky Xue (Sit Ji Him)


 1 THE END OF THE SOUL
  Can : Ling Won Chun Tau
  A-Mei (Cheung Wai Mui)

No comments:

Post a Comment