Tuesday, January 23, 2024

[2024.01.24] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, JANUARY 20 2024

For the week starting Saturday, January 20 2024 (Week 3)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 UNTIL WE MEET AGAIN
  Can : Joi Gein Yau Si
  Sica

  4 FIRST AID GUIDE TO EXPLODING POTS
  Can : Bau Bo Gup Gau Ji Nam
  The Hertz

  3 CHEATING ON YOU
  Can : Tau Dong Sai Dik Nui Hai Wan
  Angela Hui Ching

  2 SUNLIGHT BLEACHING
  Can : Yut Guong Piu Bak
  Cath Wong Yin


  1 CALM DOWN
  Can : CALM DOWN Lin Gung
  Jace Chan Hoi Wing


TVB JADE SOLID GOLD


  5 UNDERSTAND THE TRUTH TOO
  Can : Doh Lei Doh Dong
  Andy Lau Tak Wa

  4 BREAK UP BEFORE DURING AFTER
  Can : Fun Sau Chin Jung Hau
  James Ng Yip Kwan

  3 LOVE DEPARTURE LOUNGE
  Can : Luen Oi Hau Gei Sut
  Oscar Tao

  2 YOU ARE MINE FOR LIFE
  Can : Cup Nei Hung Fok Jor Yi Hung Fok
  Jay Fung Won Him


  1 RIGHT HERE WAITING
  Can : Sap Kuk Jik Chin Dun
  Felix Lam Chi Lok

METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 NOBODY
  MC Jin

  4 EPIC ENDING
  Can : Si Si Sik Yuen Git
  Mischa Ip Hau Lam

  3 OCEAN YOUTH
  Can : Dai Hoi Siu Nin
  Jer Lau Ying Ting

  2 MAGIC CARPET
  Can : Mor Jin
  Mike Tsang Pei Tak


  1 DOUBLE HAPPINESS
  Can : Seung Hei Lau
  Twins


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 I'M MARF-ELOUS
  Marf Yau Yin Tung

  4 I AM UNWILLING TO LEAVE
  Can : Ngor Dim Seh Dut Jau
  Pong Nan (Nam Yik Bong) Featuring Zeno Koo Ting Hin

  3 LOVE IS A PRACTICE
  Can : Oi Dik Yut Jung Lin Jap
  On Chan Kin On

  2 A FUTURE TOGETHER
  Can : Suet Ho Dik Mei Loi
  Winka Chan


  1 OCEAN YOUTH
  Can : Dai Hoi Siu Nin
  Jer Lau Ying Ting


RTHK CHINESE POP CHART


  5 UNDERSTAND THE TRUTH TOO
  Can : Doh Lei Doh Dong
  Andy Lau Tak Wa

  4 DOUBLE HAPPINESS
  Can : Seung Hei Lau
  Twins

  3 HABITUAL STUBBORNNESS
  Can : Guan Sing Gwun Keung
  Jasmine Yen Chai Yu

  2 JOY BOY
  Marco Ip Chun Won


  1 BREAK UP BEFORE DURING AFTER
  Can : Fun Sau Chin Jung Hau
  James Ng Yip Kwan


HUAXIA ORIGINAL GOLD SONG CHART


  5 CLOUD AND SEA
  Can : Wan Yu Hoi
  Hu Xia

  4 P.xyZ
  Can : P.xyZ (Piu Heung Yu Jau Jung Tau)
  Luhan

  3 WAITING FOR THE WIND
  Can : Dun Fung Hei
  Sa Dingding

  2 HOLD ON A SEC
  Can : Jiu Jiu Jiu (Hold On A Sec)
  Eason Chan Yik Shun


  1 A LIFETIME WITH YOU
  Can : Yut Sun Yau Nei
  Sophia Huang (Wong Yi Shan)

No comments:

Post a Comment