Tuesday, February 2, 2016

[2016.02.03] FOR THE WEEK STARTING JANUARY 30 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting January 30 2016


15 WITH YOU THROUGH THE LONG YEARS
  Can : Pui Nei Doh Gor Man Cheung Shui Yuet
  Eason Chan Yik Shun

14 JUST RIGHT
  Can : Gong Gong Ho
  Miriam Yeung Chin Wa

13 LIFE IS BEAUTIFUL
  Can : Mei Lai Yun Sun
  Gary Chaw (Cho Gat)

12 GOTTA GET HIGH
  Joey Yung Cho Yi

11 LIFE IS BEAUTIFUL
  Can : Mei Lai Yun Sun
  Gary Chaw (Cho Gat)

10 WITHOUT DOING ANYTHING
  Can : Jau Sau Pong Kwun
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

 9 RELUCTANT
  Can : Seh But Dut
  Xiao Xia (Siu Ha)
https://youtu.be/DQ_5hXUSKnM

 8 APHASIA
  Can : Sut Yu Jeh
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)

 7 MOMENTS
  Can : Shun Gan
  G.E.M. (Tang Chi Kei)

 6 BRAVENESS
  Can : Yung Gum
  Mayday

 5 TRY
  Patrick Brasca X Jay Chou (Chow Kit Lun)

 4 MIGHT AS WELL
  Can : Ya Hor Yi
  Janice Yan (Yim Yik Gak)

 3 SOME TIME AFTER
  Can : Hung Gau Hung Gau Yi Hau
  Christine Fan Wai Kei

 2 THE KEY
  Can : Guan Gein Chi
  JJ Lin (Lee Chun Kit)


 1 FULL HOUSE
  Can : Moon Jor
  Li Ronghao

No comments:

Post a Comment