Tuesday, February 9, 2016

[2016.02.10] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 6 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 6 2016


15 WITH YOU THROUGH THE LONG YEARS
  Can : Pui Nei Doh Gor Man Cheung Shui Yuet
  Eason Chan Yik Shun

14 HAPPY TIME MACHINE
  Can : Hung Fook Si Guong Gi
  Reno Wang (Wong Jung Leung)

13 FELIX VILLA YOUTH
  Can : Fei Lai Tse Siu Nin
  Hins Cheung King Hin

12 RELUCTANT
  Can : Seh But Dut
  Xiao Xia (Siu Ha)

11 SOME TIME AFTER
  Can : Hung Gau Hung Gau Yi Hau
  Christine Fan Wai Kei

10 WITHOUT DOING ANYTHING
  Can : Jau Sau Pong Kwun
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

 9 LIFE IS BEAUTIFUL
  Can : Mei Lai Yun Sun
  Gary Chaw (Cho Gat)
https://youtu.be/HdOe5Si6GKk

 8 MOMENTS
  Can : Shun Gan
  G.E.M. (Tang Chi Kei)

 7 IN PAIR
  Can : Seung Seung
  Gin Lee (Lee Hung Yi)

 6 BRAVENESS
  Can : Yung Gum
  Mayday

 5 GRINDING TEETH
  Can : Mong Ah
  Pakho Chau

 4 MIGHT AS WELL
  Can : Ya Hor Yi
  Janice Yan (Yim Yik Gak)

 3 TRY
  Patrick Brasca X Jay Chou (Chow Kit Lun)

 2 THE KEY
  Can : Guan Gein Chi
  JJ Lin (Lee Chun Kit)


 1 FULL HOUSE
  Can : Moon Jor
  Li Ronghao

No comments:

Post a Comment