Tuesday, October 18, 2016

[2016.10.19] FOR THE WEEK STARTING OCTOBER 15 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting October 15 2016


15 MISMATCHED SOCKS
  Can : Yuen Yeung Muk
  Joey Yung Cho Yi

14 FOUR SEASONS
  Can : Sei Gwai
  Eason Chan Yik Shun

13 DAYS GONE BY
  Can : Gaing Gor Yut Seh Chau Yu Dong
  Dear Jane

12 WU KONG
  Can : Ng Hung
  Khalil Fong Datong

11 FLOWER AND YOUTH
  Can : Fa Yi Wor Siu Nin
  Jacky Xie (Sit Ji Him)

10 FAILURE AT LOVE
  Can : Oi Ching Fai Chai
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 9 THIEF
  Can : Chak
  Penny Tai (Dai Pui Nei)

 8 BRIGHTEST STAR IN THE NIGHT SKY
  Can : Yeh Hung Jung Jui Leung Dik Sing
  G.E.M.

 7 HERE, AFTER, US
  Can : Hau Loi Dik Ngor Moon
  Mayday

 6 THIEF
  Can : Chak
  Penny Tai (Dai Pui Nei)

 5 QUE SERA
  Can : Mo Sor Wai
  Khalil Fong Datong featuring Jane Zhang Liangying

 4 PLEASE
  Can : Chun Oi
  Lion

 3 IF WE MEET AGAIN
  Can : Jui Hau Dik Ching Kau
  Weibird Wei (Wai Lai On)

 2 TRACES OF TIME IN LOVE
  Can : Nin Lun Suet
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)


 1 TACIT
  Can : But Shuet
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

No comments:

Post a Comment