Tuesday, February 14, 2017

[2017.02.15] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 11 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 11 2017


15 AT THIS HOME
  Can : Joi Jeh Ga
  Kandi Wong

14 IF HEAVEN HAS LOVE
  Can : Tin Yeuk Yau Ching
  A-Lin (Huang Li Ling)

13 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  James Ng Yip Kwan

12 ANGEL'S PAIN
  Can : Tin Si Ya Wui Sau Seung
  Men Envy Children (Siu Nam Hai Lok Tuen)

11 NO SUPERFICIAL SCAR
  Can : Mo Biu Min Seung Hung
  Joyce Cheng Yun Yi

10 MUST HAVE HAPPINESS
  Can : Yut Ding Yiu Hung Fook
  Jane Zhang Liangyi

 9 THIS PERFECT DAY
  Can : Yuen Mei Jeh Yut Tin
  Nicholas Tse Ting Fung, Leo Ku Kui Ke, Joey Yung Cho Yi, Twins,
    Hacken Lee Hak Kun, William Chan Wai Ting, Raymond Lam Fung

 8 I DO
  Eason Chan Yik Shun

 7 MY SOLO DUET
  Can : Gung Si Gei Hup Cheung
  Power Station

 6 MAKE ME PROUD
  Hins Cheung King Hin

 5 THE MARTIAN CAME
  Can : For Sing Yun Loi Gor
  Jacky Xie (Sit Ji Him)

 4 HUMOROUS LIFE
  Can : Yun Sun Chiu Yau Muk
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)

 3 THE 100TH ME
  Can : Dai Yut Bak Gor Ngor
  Joey Yung Cho Yi

 2 EVERYYTHING WILL SAY GOODBYE
  Jason Zhang Jie


 1 SONG ABOUT YOU
  Can : HO HO
  May Day

No comments:

Post a Comment