Tuesday, February 21, 2017

[2017.02.22] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 18 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 18 2017


15 MUST HAVE HAPPINESS
  Can : Yut Ding Yiu Hung Fook
  Jane Zhang Liangyi

14 AT THIS HOME
  Can : Joi Jeh Ga
  Kandi Wong

13 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  James Ng Yip Kwan

12 MY SOLO DUET
  Can : Gung Si Gei Hup Cheung
  Power Station

11 I WILL KEEP MISS YOU
  Can : Ngor Wui Yut Jik Seung Nei
  Jocie Guo Meimei

10 ANGEL'S PAIN
  Can : Tin Si Ya Wui Sau Seung
  Men Envy Children (Siu Nam Hai Lok Tuen)

 9 IF HEAVEN HAS LOVE
  Can : Tin Yeuk Yau Ching
  A-Lin (Huang Li Ling)

 8 I DO
  Eason Chan Yik Shun

 7 MARY
  Can : Ma Li
  Zhao Lei (Chiu Lui)

 6 HUMOROUS LIFE
  Can : Yun Sun Chiu Yau Muk
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun)

 5 SONG ABOUT YOU
  Can : HO HO
  May Day

 4 MAKE ME PROUD
  Hins Cheung King Hin

 3 EVERYYTHING WILL SAY GOODBYE
  Jason Zhang Jie

 2 THE MARTIAN CAME
  Can : For Sing Yun Loi Gor
  Jacky Xie (Sit Ji Him)


 1 THE 100TH ME
  Can : Dai Yut Bak Gor Ngor
  Joey Yung Cho Yi

No comments:

Post a Comment