Tuesday, June 5, 2018

[2018.06.06] FOR THE WEEK STARTING JUNE 2 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting June 2 2018


15 BACK TO BEFORE
  Can : Wui Doh Yi Chin
  Hana Kuk Chi Kiu

14 FIRE BATHING EPIC
  Can : Yuk For Sing Si
  Mao Buyi, Dilraba Dilmurat

13 GIVE ME
  Can : Cup Ngor Yut Gor
  Boon Hui Lu (Man Wai Yu)

12 PERFECTION
  Can : Gik
  Diamond Zhang Bichen

11 GREAT TO MEET YOU
  Can : Yu Gein Nei Jun Oi
  Roy Wang Yuan

10 DESTINATION OF WANDERING
  Can : Lau Long Dik Jung Dim
  Emil Chau Wakin

 9 TAKE EVERYTHING YOU WANT
  Can : Jui Seung Hui Dik Dei Fong
  Tiger Hu (Wu Yin Bun)

 8 WHERE I BELONG
  Can : Jui Seung Hui Dik Dei Fong
  Aaron Yan (Yim Ah Lun)

 7 THE YEARS
  Can : Shui Yuet
  Faye Wong, Natasha Na Ying

 6 DANCE DANCE DANCE
  Can : Mo Mo Mo
  Elva Hsiao (Siu Ah Hin)

 5 LIKE SONG
  Can : Yu Gor
  Jason Zhang Jie (Cheung Kit)

 4 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

 3 FRIENDS IN LOVED FOR A VERY LONG TIME
  Can : Oi Liu Hung Gau Dik Pung Yau
  Hebe Tien (Tin Fok Yun)

 2 US
  Can : Ngor Moon
  Eason Chan Yik Shun


 1 SLOWLY LIKE YOU
  Can : Man Man Hei Foon Nei
  Karen Mok Man Wai

No comments:

Post a Comment