Tuesday, March 22, 2022

[2022.03.23] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, MARCH 19 2022

For the week starting Saturday, MARCH 19 2022 (Week 12)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 THE BODY BEHIND
  Can : Sun Hau Sun
  Endy Chow Kwok Yin

  4 HAVE ME
  Can : Yau Ngor
  Jason Chan Pak Yu

  3 SAVE A DAY TO BREATHE WITH YOU
  Can : Lau Yut Tin Yu Nei Chuen Sik
  Ian Chan Cheuk Yin

  2 REGRESSION
  Can : Mau Jung Lo Pung Yau
  Terence Lam Ka Him


  1 DEAR MAMA
  Fatboy


TVB JADE SOLID GOLD


  5 DOUBLE YOU
  Can : Leung Gor Nei
  G.E.M.

  4 SELF MAINTENANCE
  Can : Ji Ngor Chu Lei
  Joey Thye (Dai Cho Yi)

  3 HAVE ME
  Can : Yau Ngor
  Jason Chan Pak Yu

  2 COMPLICATED
  Can : Fook Jap
  Gigi Yim Ming Hei


  1 SOUL MATE
  Can : Ling Won Boon Lui
  Chantel Yiu Cheuk Fei


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 JACKSON WANG
  Jackson Wang

  4 SOUL MATE
  Can : Ling Won Boon Lui
  Chantel Yiu Cheuk Fei

  3 UGLY
  Can : Jau Gwai
  Angela Pang Ka Lai

  2 MOMENTARY
  Can : Sat Na Dik
  Sabrina Cheung Man Sa


  1 LITTLE MISS JANICE
  Janice Vidal (Wai Lan)


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


 5 SAVE A DAY TO BREATHE WITH YOU
  Can : Lau Yut Tin Yu Nei Chuen Sik
  Ian Chan Cheuk Yin

  4 NOW HERE, MAN!
  The Hertz

  3 TWO LANGUAGES
  Can : Leung Jung Yu Yin
  Tang Siu Hau

  2 BREAKIN' MY HEART
  Yumi Chung Yau Mei


  1 MIRROR WITHIN MIRROR
  Can : Gang Jung Gang
  Keung To


RTHK CHINESE POP CHART


  5 SCREW OFF WITH YOUR EX
  Can : Gwun Wui Nei Dik Jin Doh
  Alice Kuk Man

  4 SOUL MATE
  Can : Ling Won Boon Lui
  Chantel Yiu Cheuk Fei

  3 SWEETLY
  Can : Bo Fook Sik Long Man
  Jay Fung Won Him

  2 STILL NAIVE
  Can : Yau Ji Mei Yuen
  Raymond Lam Fung


 1 COMPLICATED
  Can : Fook Jap
  Gigi Yim Ming Hei

No comments:

Post a Comment