Tuesday, November 29, 2016

[2016.11.30] FOR THE WEEK STARTING NOVEMBER 26 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting November 26 2016


15 THE AUDIENCE
  Can : Guoon Jung
  Rainie Yang (Yeung Sing Lam)

14 ROAD OF FLOATING SAND
  Can : Fau Sa Ji Lo
  Vincy Chan (Wing Yi)

13 NOT ONE LESS
  Can :Yut Gor Doh But Nung Siu
  Hacken Lee Hak Kun

12 BAD AND WORSE
  Can : Wai Yin Gung Wai
  Yoga Lin

11 CLIFFSIDE FLOWER
  Can : Yuen Ngai Fa
  Mag Lam Yun Tung

10 LONG DAYS TO COME
  Can : Loi Yut Fong Cheung
  Jacky Xie (Sit Chi Him), Isabelle Huang (Wong Ling)

 9 YOU ARE WAITING FOR ME AT THE END
  Can : Nei Joi Jung Dim Dung Ngor
  Faye Wong

 8 EGO-HOLIC
  Can : Luen Ngor Pik
  Starr Chen Featuring Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

 7 YOU SAY THIS I SAY THAT
  Can : Nei Yut Yin Ngor Yut Yu
  Li Jian (Lee Kin)

 6 ONE PERSON'S FOREVER
  Can : Yut Gor Yun Dik Wing Hung
  Fred Cheng Chun Won

 5 WHAT YOU THINK OF ME
  Can : Joi Yi
  Weibird Wei (Wai Lai On)

 4 ONE AND ONLY
  Can : Duk Yut Mo Yi
  AGA, Gin Lee

 3 TOUGH
  Can : Wan Gu
  Mayday

 2 DO NOT BE ALONE AGAIN
  Can : But Yiu Joi Goo Dan
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)


 1 FOUR SEASONS
  Can : Sei Gwai
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment