Tuesday, December 6, 2016

[2016.12.07] FOR THE WEEK STARTING DECEMBER 3 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting December 3 2016


15 HOW HAVE YOU BEEN?
  Can : Nei Ho But Nei
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

14 LONG DAYS TO COME
  Can : Loi Yut Fong Cheung
  Jacky Xie (Sit Chi Him), Isabelle Huang (Wong Ling)

13 TACIT
  Can :But Shuet
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

12 FLOATING HOME
  Can : Piu Fau Dik Ga
  Lao Lang (Lo Long)

11 BAD AND WORSE
  Can : Wai Yin Gung Wai
  Yoga Lin

10 NOT ONE LESS
  Can :Yut Gor Doh But Nung Siu
  Hacken Lee Hak Kun

 9 ONE AND ONLY
  Can : Duk Yut Mo Yi
  AGA, Gin Lee

 8 SINCERELY YOURS
  Can : Ji San San Loi Chi Dik Nei
  A Si and Yoga Lin (Lam Yau Ga)

 7 YOU ARE WAITING FOR ME AT THE END
  Can : Nei Joi Jung Dim Dung Ngor
  Faye Wong

 6 ONE PERSON'S FOREVER
  Can : Yut Gor Yun Dik Wing Hung
  Fred Cheng Chun Won

 5 WHAT YOU THINK OF ME
  Can : Joi Yi
  Weibird Wei (Wai Lai On)

 4 TOUGH
  Can : Wan Gu
  Mayday

 3 DO NOT BE ALONE AGAIN
  Can : But Yiu Joi Goo Dan
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)

 2 FOUR SEASONS
  Can : Sei Gwai
  Eason Chan Yik Shun


 1 EGO-HOLIC
  Can : Luen Ngor Pik
  Starr Chen Featuring Jolin Tsai (Choi Yi Lam)

No comments:

Post a Comment