Tuesday, May 15, 2018

[2018.05.16] FOR THE WEEK STARTING MAY 12 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 12 2018


15 NIAN
  Can : Lim
  Hu Xia

14 ONLY WANT TO QUIETLY SPEND TIME WITH YOU
  Can : Ji Seung Wor Nei Jing Doh Si Guong
  Wowkie Zhang (Da Zhang Wei)

13 DANCE DANCE DANCE
  Can : Mo Mo Mo
  Elva Hsiao (Siu Ah Hin)

12 TAEYANG
  Can : Tai Yeung
  Hinry Lau Cheuk Hin

11 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

10 SMILE WITH A BROKEN HEART
  Can : Ngor Ji Doh Yiu Mei Siu
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

 9 WRANGLER CITY
  Can : Muk Ma Sing Si
  Mao Buyi

 8 ILLUSORY
  Can : Yun Yun Jok Sau
  Diamond Zhang Bichen (Cheung Bik Sun)

 7 WHAT A SONG
  Can : Sup Mor Gor
  Mayday

 6 WHERE I BELONG
  Can : Jui Seung Hui Dik Dei Fong
  Aaron Yan (Yim Ah Lun)

 5 GREAT TO MEET YOU
  Can : Yu Gein Nei Jun Oi
  Roy Wang Yuan

 4 THE YEARS
  Can : Shui Yuet
  Faye Wong, Natasha Na Ying

 3 SLOWLY LIKE YOU
  Can : Man Man Hei Foon Nei
  Karen Mok Man Wai

 2 FRIENDS IN LOVED FOR A VERY LONG TIME
  Can : Oi Liu Hung Gau Dik Pung Yau
  Hebe Tien (Tin Fok Yun)


 1 LIKE SONG
  Can : Yu Gor
  Jason Zhang Jie (Cheung Kit)

No comments:

Post a Comment