Tuesday, May 22, 2018

[2018.05.23] FOR THE WEEK STARTING MAY 19 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 19 2018


15 ONLY WANT TO QUIETLY SPEND TIME WITH YOU
  Can : Ji Seung Wor Nei Jing Doh Si Guong
  Wowkie Zhang (Da Zhang Wei)

14 ROOF ON FIRE
  Can : Uk Ding Cheuk For
  Victoria Song Qian (Sung Sin)

13 TAEYANG
  Can : Tai Yeung
  Hinry Lau Cheuk Hin

12 SMILE WITH A BROKEN HEART
  Can : Ngor Ji Doh Yiu Mei Siu
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

11 DESTINATION OF WANDERING
  Can : Lau Long Dik Jung Dim
  Emil Chau Wakin

10 NIAN
  Can : Lim
  Hu Xia

 9 THE YEARS
  Can : Shui Yuet
  Faye Wong, Natasha Na Ying

 8 DANCE DANCE DANCE
  Can : Mo Mo Mo
  Elva Hsiao (Siu Ah Hin)

 7 WHERE I BELONG
  Can : Jui Seung Hui Dik Dei Fong
  Aaron Yan (Yim Ah Lun)

 6 LUST
  Can : Tam Luen
  Jane Zhang Liangying

 5 LIKE SONG
  Can : Yu Gor
  Jason Zhang Jie (Cheung Kit)

 4 GREAT TO MEET YOU
  Can : Yu Gein Nei Jun Oi
  Roy Wang Yuan

 3 SLOWLY LIKE YOU
  Can : Man Man Hei Foon Nei
  Karen Mok Man Wai

 2 FRIENDS IN LOVED FOR A VERY LONG TIME
  Can : Oi Liu Hung Gau Dik Pung Yau
  Hebe Tien (Tin Fok Yun)


 1 US
  Can : Ngor Moon
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment