Tuesday, December 1, 2015

[2015.12.02] FOR THE WEEK ENDING NOVEMBER 28 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting November 28 2015


15 CHANGBAI MOUNTAIN
  Can : Cheung Bak San
  Essay Wang Xiaokun

14 PASSERBY VILLA
  Can : Gor Hak Bit Shui
  Hins Cheung King Hin

13 HERCULES
  Can : Lik Sun
  Issac Dang (Tang Yeung Tin)

12 A LITTLE HAPPINESS
  Can : Siu Hung Won
  Hebe Tien

11 STRANGE SPECIES
  Can : Yi Lui Dik Tung Lui
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)

10 TGIF
  Twins

 9 FARAWAY CHILD
  Can : Yuen Fong Dik Hai Ji
  Han Hong

 8 CANNOT PRETEND
  Can : Ga Jong But Liu
  Derrick Hoh Wai Kin

 7 ONE HALF
  Can : Yut Boon
  Jacky Xue (Sit Chi Him)

 6 COME BACK BABY
  Can : Ji Ming Seung
  Show Lo (Law Chi Cheung)

 5 CANNOT WAIT
  Can : Dut But Doh
  Pakho Chau

 4 FORGET LOVE
  Can : Mo Gei Yung Po
  A-Lin

 3 TOGETHER
  Reno Wang (Wong Jung Leung)

 2 MOMENTS
  Can : Shun Gan
  G.E.M. (Tang Chi Kei)


 1 RAINY NIGHT
  Can : Ha Yu Dik Yeh Man
  Sodagreen

No comments:

Post a Comment