Tuesday, November 19, 2013

[2013.11.20] SATURDAY, NOVEMBER 16 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, November 16 2013

15 RHYTHM OF THE RAIN
  Can : Ting Gein Ha Yu Dik Sing Yum
  Queen Wei (Ngai Yu Wan)

14 IT'S A LONG STORY
  Can : Shuet Loi Wa Cheung
  Kevin Cheng Ka Wing

13 AGE LIKE SONG
  Can : Shui Yuet Yu Gor
  Julian Cheung Chi Lam

12 HAPPINESS IS AROUND
  Can : Hung Fook Loi Liu
  Michael Wong (Kong Leung), Maggie Chiang (Kong Mei Kei)

11 THE NAME OF TEAR
  Can : Ngan Lui Dik Ming Ji
  Kay Tse On Kay

10 LET YOU FLY
  Can : Yeung Nei Fei
  Michael Wong (Kong Leung)

 9 1,001ST LIFE
  Can : Yut Chin Ling Yut Chi Yun Sun
  Mag Lam Yun Tung
http://youtu.be/9xTsf8XaxMM

 8 ENDLESS PROMISE
  Can : Mei Yuen Dik Sing Lok
  Show Lo (Law Chi Cheung)

 7 AFTER SAYING GOODBYE
  Can : Shuet Liu Joi Gein Yi Hau
  Sodagreen

 6 YOU GO I GO
  Janice Vidal (Wai Lan)

 5 THE COMFORTING OF AN ENTIRE CITY
  Can : Jing Jor Sing Si Dik On Wai
  Andrew Tan (Chan Sai On)

 4 LISTEN TO ME SING
  Can : Ting Ngor Cheung Gor
  Landy Wen (Wan Lan)

 3 ANGEL AND DEMON DIALOGUE
  Can : Tin Si Yu Mor Gwai Dik Dui Wa
  Tanya Chua (Choi Kin Nga)

 2 WINTER RAIN IN TAIPEI
  Can : Dung Gwai Loi Doh Toi But Loi Hong Yu
  Where Chou (Chow Wai) featuring James (Yeung Wing Chung)


 1 LOVE OCEAN
  Can : Oi Dik Hoi Yeung
  Wanting Qu

No comments:

Post a Comment