Tuesday, September 1, 2015

[2015.09.02] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 29 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 29 2015

15 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  Jacky Xue (Sit Ji Him)

14 I AM NOT LEAVING
  Can : Ngor But Lei Hoi
  Princess Ai, A.Lin

13 SIMPLE LOVE
  Can : Gan Oi
  Stefanie Sun Yanzi

12 THE RIGHT ONE
  Can : Jau Dui Dik Yun
  Hins Cheung Kin Hin

11 ACCIDENT OF WRONG LOVE
  Can : Chor Oi Dik Yi Oi
  Issac Dang (Tang Yeung Kin)

10 LOVE LIKE NO ONE IS THERE
  Can : Oi Joi Mok Yeung Mo Yun Dik Tai Hung
  Miriam Yeung Chin Wa

 9 HEARTBEAT
  Can : Sun Dik Sum Yuen
  G.E.M.

 8 SOMETHING
  Yen-J (Yim Jeuk)

 7 BEAUTIFUL LIKE DAWN
  Can : Mei Yeuk Lai Ming
  Li Jian

 6 A LITTLE HAPPINESS
  Can : Siu Hung Won
  Hebe Tien

 5 LISTEN
  Can : Ting
  Khalil Fong Datong

 4 STARTING POINT FINAL STOP
  Can : Hei Dim Jung Jam
  Eason Chan Yik Shun

 3 LOVE MORE
  Bii (But Shu Chun)

 2 SUDDENLY MISSING YOU SO BAD
  Can : Dut Yin Ho Seung Nei
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)


 1 YOU ALREADY KNOW MY HEART
  Can : Kei Sut Nei Yi Gaing Ji Doh
  Wang Dawen

No comments:

Post a Comment