Tuesday, September 15, 2015

[2015.09.16] FOR THE WEEK STARTING SEPTEMBER 12 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting September 12 2015

15 YOUTH TRAVELOGUE
  Can : Siu Nin Yau Gei
  Ken Hung Cheuk Lap

14 SOMETHING
  Yen-J (Yim Jeuk)

13 EPOCHAL TIMES
  Can : Sum Si Doi
  Bii (But Shu Chun), Andrew Chen (Chen Sai On),
    Ian Chen (Chen Yin Won), Dino Lee (Lee Yuk Sai)

12 LISTEN
  Can : Ting
  Khalil Fong Datong

11 SUDDENLY MISSING YOU SO BAD
  Can : Dut Yin Ho Seung Nei
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)

10 KIND OF PERSON
  Can : Si Yau Jung Yun
  Denise Ho Wan Si

 9 STARTING POINT FINAL STOP
  Can : Hei Dim Jung Jam
  Eason Chan Yik Shun

 8 WE'LL BE FINE
  Can : Seung On No Si
  Pakho Chau

 7 LIN DAI YU
  Can : Doi Yuk
  GJ Chiang Cheuk Ka

 6 LOVE MORE
  Bii (But Shu Chun)

 5 LOVE LIKE NO ONE IS THERE
  Can : Oi Joi Mok Yeung Mo Yun Dik Tai Hung
  Miriam Yeung Chin Wa

 4 THE RIGHT ONE
  Can : Jau Dui Dik Yun
  Hins Cheung Kin Hin

 3 ROLL ON
  Can : Nei Yau Moot Yau Gor
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 2 A LITTLE HAPPINESS
  Can : Siu Hung Won
  Hebe Tien


 1 HEARTBEAT
  Can : Sun Dik Sum Yuen
  G.E.M.

No comments:

Post a Comment