Tuesday, May 12, 2015

[2015.05.13] FOR THE WEEK STARTING MAY 9 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 9 2015

15 FUNKY LET THAT GAL GO
  Can : Funky Na Gor Nui Hai
  Da Mouth featuring Pauline Lan

14 DO WHAT YOU WANT
  Hins Cheung King Hin featuring Jay Fung Won Him

13 DEPARTURES
  Can : But San, But Gein
  Karen Mok Man Wai

12 NEVER IN A HUNDRED YEARS
  Can : Bak Nin But Hup
  Pakho Chau

11 SANDMAN
  Can : Oi Oi Oi
  Danny One (Wan Lik Ming)

10 HIGH MOUNTAIN LOW VALLEY
  Can : Go San Dai Guk
  Sammi Cheng Sau Man

 9 HAND WRITTEN PAST
  Can : Sau Seh Dik Chung Chin
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 8 NO SLEEP
  Can : But Shui
  Amit (A-Mei)

 7 TAKE CARE OF HER FOR ME
  Can : Tai Ngor Jiu Goo Ta
  Hu Xia

 6 CRACKED HEART
  Can : Lit Sum
  Wang Leehom (Wong Lik Won)

 5 LONG DISTANCE
  Can : Dor Yuen Doh Yiu Joi Yut Hei
  G.E.M. (Tang Chi Kei)

 4 LOVE ADDICTION
  Can : Shun Oi Sing Yun
  Ella Chen Chia-Hwa

 3 ORDINARY PERSON LIKE YOU
  Can : Yu Nei Yut Boon Dik Yun
  Matilda Tao (To Jing Ying)

 2 THE UNFINISHED LOVE
  Can : Mei Yuen Sing Dik Oi Ching
  Michael Wong (Kwong Leung)


 1 YOU ARE SO CUTE
  Can : Can : Nei Ho Hor Oi
  Kenji Wu (Ng Hak Kwun) featuring Song Ji-Hyo

No comments:

Post a Comment