Tuesday, May 7, 2019

[2019.05.08] FOR THE WEEK STARTING MAY 4 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 4 2019


15 LOVE IN TROUBLED TIMES
  Can : Luen Sai Ching Lui
  Leo Ku Kui Ke

14 CHAOS
  Can : Won Luen
  Hacken Lee Hak Kun

13 GO
  Can : Seung
  Lil Ghost Wang Linkai

12 WON TON
  Can : Wan Tun
  JTang Siu Hau

11 YOU
  Hins Cheung King Hin

10 REALLY SILLY
  Can : Jun Dik Sor
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)

 9 BRAVE PEOPLE WOULD HAVE WINGS
  Can : Yung Gum Dik Yun Wui Yung Yau Chi Pong
  Milk Coffee

 8 TO THE MOON AND BACK
  Hinry Lau Cheuk Hin ft Rachel Lau Wan Ching

 7 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 6 VOICE NAVIGATOR
  Can : Sing Yum Doh Hong
  Jay Fung Wing Him

 5 SHOW LO
  Can : Lo Chi Cheung
  Show Lo

 4 ADVICE
  Can : Ting Ning
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 3 ONE THOUSAND GOODNIGHTS
  Can : Yut Chin Gor Man Ong
  A-Bin Fang (Fong Gwing Bun)

 2 HUMMINGBIRD
  Can : Fung Liu
  Wu Qingfeng (Ng Ching Fung)


 1 YOU ARE AN APRIL DAY OF HUMANITY
  Can : Nei Si Yun Gan Dik Sei Yuet Tin
  Chris Lee Yuchun

No comments:

Post a Comment