Tuesday, May 28, 2019

[2019.05.29] FOR THE WEEK STARTING MAY 25 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 25 2019


15 BEGGAR
  Can : Hak Koi
  MD Liu Yuning (Modern Brothers)

14 SUSHI LOVE
  Can : So Gei Ok Kiu Chi Long
  Ken Hung Cheuk Lap
https://youtu.be/8enWsFMxmgg VOICE NAVIGATOR
  Can : Sing Yum Doh Hong
  Jay Fung Wing Him

13 FREEDOM
  Can : Jung Yu Liu Gai Ji Yau
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

12 DON'T LET ME GO FAR
  Can : Bit Yeung Ngor Jau Yuen
  Yoga Lin (Lam Yau Ga)

11 PURSUIT OF HAPPINESS
  Can : Hung Fook Ji Nam
  Victor Wong (Bun Guoon)

10 YOU ARE AN APRIL DAY OF HUMANITY
  Can : Nei Si Yun Gan Dik Sei Yuet Tin
  Chris Lee Yuchun

 9 WHITE HAIR
  Can : Bak Fak
  Khalil Fong Datong

 8 ACTUALLY LONELY
  Can : Kei Suk Jik Mok
  Kay Tse On Kay

 7 PRAISER
  Can : Gor Jung Jeh
  Wu Qingfeng (Ng Ching Fung)

 6 YOU
  Hins Cheung King Hin

 5 BIG BOWL THICK NOODLE
  Can : Dai Woon Foot Min
  Kris Wu (Ng Yik Fan)

 4 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 3 PRETTY CRAZY
  Joey Yung Cho Yi

 2 ONE THOUSAND GOODNIGHTS
  Can : Yut Chin Gor Man Ong
  A-Bin Fang (Fong Gwing Bun)


 1 NO THOUGHT
  Can : Mo Lim
  Jane Zhang Liangying (Cheung Lan Wing)

No comments:

Post a Comment