Tuesday, May 21, 2019

[2019.05.22] FOR THE WEEK STARTING MAY 18 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 18 2019


15 HOUSE OF SORROW AND JOY
  Can : Bei Hei Lau
  Michael He (Ho Sing Ming)

14 VOICE NAVIGATOR
  Can : Sing Yum Doh Hong
  Jay Fung Wing Him

13 JIANG
  Can : Keung
  Meng Meiqi@Rocket Girls

12 ACTUALLY LONELY
  Can : Kei Suk Jik Mok
  Kay Tse On Kay

11 REALLY SILLY
  Can : Jun Dik Sor
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)

10 YOU
  Hins Cheung King Hin

 9 SUSHI LOVE
  Can : So Gei Ok Kiu Chi Long
  Ken Hung Cheuk Lap

 8 BRAVE PEOPLE WOULD HAVE WINGS
  Can : Yung Gum Dik Yun Wui Yung Yau Chi Pong
  Milk Coffee

 7 YOU ARE AN APRIL DAY OF HUMANITY
  Can : Nei Si Yun Gan Dik Sei Yuet Tin
  Chris Lee Yuchun

 6 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

 5 ONCE BEAUTIFUL
  Can : Ho Buk Ho
  Z.Tao (Wong Chi To)

 4 PRAISER
  Can : Gor Jung Jeh
  Wu Qingfeng (Ng Ching Fung)

 3 WHITE HAIR
  Can : Bak Fak
  Khalil Fong Datong

 2 DON'T LET ME GO FAR
  Can : Bit Yeung Ngor Jau Yuen
  Yoga Lin (Lam Yau Ga)


 1 ONE THOUSAND GOODNIGHTS
  Can : Yut Chin Gor Man Ong
  A-Bin Fang (Fong Gwing Bun)

No comments:

Post a Comment