Tuesday, May 14, 2019

[2019.05.15] FOR THE WEEK STARTING MAY 11 2019

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 11 2019


15 BRAVE PEOPLE WOULD HAVE WINGS
  Can : Yung Gum Dik Yun Wui Yung Yau Chi Pong
  Milk Coffee

14 TO THE MOON AND BACK
  Hinry Lau Cheuk Hin ft Rachel Lau Wan Ching

13 HOUSE OF SORROW AND JOY
  Can : Bei Hei Lau
  Michael He (Ho Sing Ming)

12 REALLY SILLY
  Can : Jun Dik Sor
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)

11 VOICE NAVIGATOR
  Can : Sing Yum Doh Hong
  Jay Fung Wing Him

10 CHAOS
  Can : Won Luen
  Hacken Lee Hak Kun

 9 YOU
  Hins Cheung King Hin

 8 STEEL HAS TEARS
  Can : Gong Teet Yau Lui
  Hana Kuk Chi Kiu

 7 PRAISER
  Can : Gor Jung Jeh
  Wu Qingfeng (Ng Ching Fung)

 6 ADVICE
  Can : Ting Ning
  Mao Buyi (Mo Buk Yi)

 5 JIANG
  Can : Keung
  Meng Meiqi@Rocket Girls

 4 ONE THOUSAND GOODNIGHTS
  Can : Yut Chin Gor Man Ong
  A-Bin Fang (Fong Gwing Bun)

 3 DON'T LET ME GO FAR
  Can : Bit Yeung Ngor Jau Yuen
  Yoga Lin (Lam Yau Ga)

 2 YOU ARE AN APRIL DAY OF HUMANITY
  Can : Nei Si Yun Gan Dik Sei Yuet Tin
  Chris Lee Yuchun


 1 PASSING BY HUMANITY
  Can : Lo Gor Yun Gan
  Yisa Yu (Yuk Hor Wai)

No comments:

Post a Comment