Tuesday, October 17, 2017

[2017.10.18] FOR THE WEEK STARTING OCTOBER 14 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting October 14 2017


15 HAPPINESS AT ONCE
  Can : Fai Lok Yi Chi Yung Yau
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

14 SAY GOODBYE TO EVERYDAY
  Can : Wor Mui Tin Gong Joi Gein
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

13 DRUNK IN RED DUST
  Can : Jui Lui Hung Chun
  Sara Liu (Lau Sing Kwan)

12 IN FIRST AID
  Can : Gup Gau Jung
  Robynn and Kendy

11 BLACK TUESDAY
  Can : Hak Sik Sing Kei Yi
  David Tao (To Jit)

10 SO WHAT
  Can : Na Yau Jum Yeung
  Timmy Xu (Hui Ngai Jau)

 9 SECRET FRUIT
  Can : Bei Gor
  Fish Leong Jing Yu

 8 DREAM CHASING CHILDLIKE HEART
  Can : Jui Mung Chek Ji Sum
  Luhan

 7 LOVE LIKE AIR
  Can : Oi Yu Hung Hei
  Weibird Wei (Wai Lai On)

 6 OVER THE HILLS
  Can : Yuet Gor Shan Yau
  Aska Yang (Yeung Chung Wai)

 5 GO
  Can : Yut Jik Jau
  A-Lin

 4 BALLAD
  Can : Gor Yiu
  Li Ronghao

 3 WHO COMES TO CUT THE MOONLIGHT
  Can : Shui Loi Jin Yuet Guong
  Eason Chan Yik Shun

 2 I DO
  Karen Mok Man Wai


 1 OWN THE DAY
  Can : Dan Lik Jup Jeuk
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

No comments:

Post a Comment