Tuesday, October 24, 2017

[2017.10.25] FOR THE WEEK STARTING OCTOBER 21 2017

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting October 21 2017


15 GO
  Can : Yut Jik Jau
  A-Lin

14 BLACK TUESDAY
  Can : Hak Sik Sing Kei Yi
  David Tao (To Jit)

13 COMING HOME
  Will Pan (Poon Wai Pak)

12 HAPPINESS AT ONCE
  Can : Fai Lok Yi Chi Yung Yau
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

11 WHO COMES TO CUT THE MOONLIGHT
  Can : Shui Loi Jin Yuet Guong
  Eason Chan Yik Shun

10 DREAM CHASING CHILDLIKE HEART
  Can : Jui Mung Chek Ji Sum
  Luhan

 9 OVER THE HILLS
  Can : Yuet Gor Shan Yau
  Aska Yang (Yeung Chung Wai)

 8 SECRET FRUIT
  Can : Bei Gor
  Fish Leong Jing Yu

 7 BRICK
  Can : Juen Tau
  Jason Chan Pak Yu

 6 LOVE LIKE AIR
  Can : Oi Yu Hung Hei
  Weibird Wei (Wai Lai On)

 5 OWN THE DAY
  Can : Dan Lik Jup Jeuk
  JJ Lin (Lam Chun Kit)

 4 502
  Fiona Sit Hoi Kei

 3 IN FIRST AID
  Can : Gup Gau Jung
  Robynn and Kendy

 2 I DO
  Karen Mok Man Wai


 1 BALLAD
  Can : Gor Yiu
  Li Ronghao

No comments:

Post a Comment