Tuesday, February 27, 2018

[2018.02.28] FOR THE WEEK STARTING FEBRUARY 24 2018

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting February 24 2018


15 THE PRAYER
  Can : Yin Buk Yau Chung
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)

14 YI TANG
  Can : Yut Tung
  Chris Lee Yuchun

13 DIGNITY
  Can : Tai Min
  Kelly Yu (Yu Man Man)

12 CATCH A DREAM
  Khalil Fong Datong

11 CALL OF THE STARRY NIGHT
  Can : Sing Yeh Dik Fu Woon
  Alan Tam Wing Lun

10 A MOMENT
  Can : Yut Si Gan
  Han Hong

 9 RED ROSE
  Can : Hung Cheung Mei
  Jane Zhang Liangying

 8 FULL NAME
  Can : Lin Ming Dai Sing
  A-mei (Cheung Wai Mui)

 7 YOU LEFT WITH MY YOUTH
  Can : Nei Dai Jeuk Ngor Dik Ching Chun Lei Hui
  JW

 6 MISS YOU
  Can : Seung Nei
  Kris Wu Yifan, Zanilia Zhao Liying

 5 WAITING FOR YOU
  Can : Dun Nei Ha For
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 4 THE CHAOS AFTER YOU
  Can : Yu Gor Yu Ji Hau
  Eric Chou (Chow Hing Jik)

 3 WHIMISCAL
  Can : Yi Seung Tin Hoi
  Nicholas Tse Ting Fung

 2 53 DAYS
  Can : Hak Yeh Mun Bak Tin
  JJ Lin (Lam Chun Kit)


 1 WINDBREAKER
  Can : Fung Yi
  Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment