Tuesday, November 14, 2023

[2023.11.15] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY,NOVEMBER 12 2023

For the week starting Saturday, November 12 2023 (Week 45)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 EGGNORANT SANDWICH
  Can: Kwan Ngor Dan Ji
  Kiri T

  4 be friend ok?
  Sica

  3 FAREWELL
  Can : Kuet
  The Hertz

  2 THE FLOATING BEDROOM
  Can : Fau Chong
  Dear Jane


  1 BOMB
  P1X3L


TVB JADE SOLID GOLD


  5 MOONLIGHT
  Can : Yuet Guong Guong
  Karen Mok Man Wai Feat. James Lee/MC Jin/Zhang Qi

  4 FOCUS
  Can : Juen Ju
  Daniel Chan Hiu Tung

  3 SiS
  XiX

  2 13 YEAR OLD HEAVEN
  Can : 13 Shui Dik Tin Tong
  JW (Wong Ho Yi)


  1 SPECIAL ONE
  AGA (Kong Hoi Ka) feat. Eason Chan Yik Shun

METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 NECESSARY EVIL
  Can : Bit Yiu Ji Ngok
  CY Chan Chung Chak

  4 CAROUSELL
  Can : Suen Juen Pak Mai
  Mike Tsang Pei Tat X Kira Chan Wai Suen

  3 MISDIALED
  Can : But Min Loi Din
  Andy Lai Jin Fung

  2 PLAYBACK THEATER
  Can : Yut Seung Si Goo Ket Cheung
  Jason Chan Pak Yu


  1 STILL YOU STILL ME
  Can : Ying Yin Si Na Gor Siu Nin
  On Chan Kin On


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 CALM DOWN
  Can : CALM DOWN Lin Gung
  Jace Chan Hoi Wing

  4 FINALLY
  Can : Hau Yun Lui Dik Mei Lai Yu Oi Sau
  Gin Lee Hung Ngai

  3 THE ART OF EMBARRASSMENT
  Can : Ji Yiu Nei But Gam Gai
  Kaho Hung

  2 SINKING SHIP RESTAURANT
  Can : Chum Suen Chang Tang
  FOOLYA


  1 PLAYBACK THEATER
  Can : Yut Seung Si Goo Ket Cheung
  Jason Chan Pak Yu


RTHK CHINESE POP CHART


  5 LOOK INTO MY EYES
  Nancy Kwai

  4 DAYDREAMING OUR LITTLE THINGS
  Can : Yi Yun Han Ding Goo Si
  Lolly Talk

  3 THE BIRTH OF SILENCE
  Can : Suk Jing Dik Dan Sun
  AP Poon Yu Him

  2 IT IS ALWAYS RECOMMENDED TO BREAK UP
  Can : Yut Luk Gein Yi Fun Sau
  Justin Lo (Juk Tin), Kerryta (Chau Chi Hom), Dez Yu Chung Yiu


  1 13 YEAR OLD HEAVEN
  Can : 13 Shui Dik Tin Tong
  JW (Wong Ho Yi)


HUAXIA ORIGINAL GOLD SONG CHART


  5 ALIVE
  Can : Woot Jeuk
  Sophia Huang (Wong Yi Shan)

  4 BIG EYES
  Can : Dai Ngan Jing
  Jackson Yee

  3 CHEERS
  Can : Ho Gau But Gein
  Richie Jen (Yam Yin Chai)

  2 GARBAGE BABY
  Can : Lap Sap Bo Bui
  Yoga Lin (Lam Yau Ga)


  1 FELLOW TRAVELERS
  Can : Tung Lo Yun
  Xiao Zhan

No comments:

Post a Comment