Tuesday, August 4, 2015

[2015.08.05] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 1 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 1 2015

15 I WANT SUMMER
  Can : Ngor Yiu Ha Tin
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

14 SPELLBOUND
  Can : Jeuk Mai
  Kit Chan Kit Yi

13 ALONE IS NOT NECESSARILY UNHAPPY
  Can : Yut Gor Yun But Yut Ding But Fai Lok
  Victor Wong (Bun Guoon)

12 UNSCATHED
  Can : Bit Loi Mo Yeung
  Jason Chan Pak Yu

11 UNBOUND
  Can : Gai Hoi
  Andy Lau Tak Wa

10 WINGS OF MY WORDS
  Can : Nei Chun Si Siu Nin
  S.H.E.

 9 I CHANGED I DID NOT CHANGE
  Can : Ngor Bin Liu Ngor Moot Bin
  Aska Yang (Yeung Chung Wai)

 8 SECRET OF TEAR
  Can : Ngan Lui Dik Bei Muk
  Jinny Ng Yeuk Hei

 7 STARTING POINT FINAL STOP
  Can : Hei Dim Jung Jam
  Eason Chan Yik Shun

 6 GIRL
  Can : Nui Hai
  William Wei (Wai Lai On)

 5 SOMETHING
  Yen-J (Yim Jeuk)

 4 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  Jacky Xue (Sit Ji Him)

 3 DECISIVE MOMENT
  Can : Yut Lim Ji Gan
  Karen Mok Man Wai, Jason Zhang Jie

 2 THE END OF THE SOUL
  Can : Ling Won Chun Tau
  A-Mei (Cheung Wai Mui)


 1 LISTEN
  Can : Ting
  Khalil Fong Datong

No comments:

Post a Comment