Tuesday, August 25, 2015

[2015.08.26] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 22 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 22 2015

15 SOMETHING
  Yen-J (Yim Jeuk)

14 BEAUTIFUL LIKE DAWN
  Can : Mei Yeuk Lai Ming
  Li Jian

13 OLDER SISTER KWAN
  Can : Guan Ga Jeh
  Jade Kwan Sum Yin

12 THAT FARAWAY PLACE
  Can : Na Gor Yuen Fong
  Chen Chusheng (Chen Chor Sun)

11 OLDER SISTER KWAN
  Can : Guan Ga Jeh
  Jade Kwan Sum Yin

10 SIMPLE LOVE
  Can : Gan Oi
  Stefanie Sun Yanzi

 9 COLOR YOUR LIFE
  Jay Fung Won Him, Hins Cheung King Hin

 8 DECISIVE MOMENT
  Can : Yut Lim Ji Gan
  Karen Mok Man Wai, Jason Zhang Jie

 7 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  Jacky Xue (Sit Ji Him)

 6 LISTEN
  Can : Ting
  Khalil Fong Datong

 5 LOVE MORE
  Bii (But Shu Chun)

 4 IT'S A SMALL WORLD
  Can : Sai Gai Jun Sai Siu
  Joey Yung Cho Yi, Hacken Lee Hak Kun

 3 YOU ALREADY KNOW MY HEART
  Can : Kei Sut Nei Yi Gaing Ji Doh
  Wang Dawen

 2 SUDDENLY MISSING YOU SO BAD
  Can : Dut Yin Ho Seung Nei
  Lala Hsu (Tsui Kai Ying)


 1 STARTING POINT FINAL STOP
  Can : Hei Dim Jung Jam
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment