Tuesday, August 11, 2015

[2015.08.12] FOR THE WEEK STARTING AUGUST 8 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting August 8 2015

15 BRILLIANT
  Can : Chan Lan
  Xu Wei (Hui Ngai)

14 GIRL
  Can : Nui Hai
  William Wei (Wai Lai On)

13 LOVE MORE
  Bii (But Shu Chun)

12 SECRET OF TEAR
  Can : Ngan Lui Dik Bei Muk
  Jinny Ng Yeuk Hei

11 UNSCATHED
  Can : Bit Loi Mo Yeung
  Jason Chan Pak Yu

10 WINGS OF MY WORDS
  Can : Nei Chun Si Siu Nin
  S.H.E.

 9 I CHANGED I DID NOT CHANGE
  Can : Ngor Bin Liu Ngor Moot Bin
  Aska Yang (Yeung Chung Wai)

 8 SPELLBOUND
  Can : Jeuk Mai
  Kit Chan Kit Yi

 7 THE END OF THE SOUL
  Can : Ling Won Chun Tau
  A-Mei (Cheung Wai Mui)

 6 GIRL
  Can : Nui Hai
  William Wei (Wai Lai On)

 5 DECISIVE MOMENT
  Can : Yut Lim Ji Gan
  Karen Mok Man Wai, Jason Zhang Jie

 4 ACTOR
  Can : Yin Yuen
  Jacky Xue (Sit Ji Him)

 3 SOMETHING
  Yen-J (Yim Jeuk)

 2 STARTING POINT FINAL STOP
  Can : Hei Dim Jung Jam
  Eason Chan Yik Shun


 1 LISTEN
  Can : Ting
  Khalil Fong Datong

No comments:

Post a Comment