Tuesday, May 10, 2016

[2016.05.11] FOR THE WEEK START MAY 7 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 7 2016


15 HERO
  Can : Ying Hung
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

14 INTIMATE
  Can : Chun Yit
  Stephanie Cheng Yung

13 NOT OVER YOU
  Can : Sei Sum Liu Moot Yau
  Rick Hsiao (Siu Wong Kei)

12 CANNON FIRE
  Can : Pau For
  Fred Cheng Chun Won

11 TELL THE TRUTH
  Can : Suet Sut Wa
  Nana Lee (Lee Chin Na)

10 ROUND
  Can : Yuen
  AGA (Kong Hoi Ga)

 9 LIGHT
  Can : Dung Guong
  Eli Hsieh (Tse Ting Yin)

 8 BUTTERFLY
  Can : Chuen Fa Wu Dip
  Janice Vidal (Wai Lan)

 7 LOVE IS NEAR
  Can : Dong Oi Kau Gung
  Raymond Lam Fung

 6 POPULAR SONGS
  Can : Lau Hung Gor Kuk
  Li Ronghao

 5 PERFECT
  Can : Yuen Mei
  The Grasshoppers

 4 A PAIR OF HANDS
  Can : Yut Seung Sau
  Phil Lam Yik Hong

 3 FORGIVE ME
  Can : Yuen Leung Ngor
  Andy Lau Tak Wa

 2 POPULAR SONGS
  Can : Lau Hung Gor Kuk
  Li Ronghao


 1 DISTANCE
  Can : Joi Ya But Gein
  Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment