Tuesday, May 17, 2016

[2016.05.18] FOR THE WEEK STARTING MAY 14 2016

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting May 14 2016


15 HOLDING ON
  Can : Fook But Ha Dik Woot Jeuk
  The Freshmen

14 A PAIR OF HANDS
  Can : Yut Seung Sau
  Phil Lam Yik Hong

13 PERFECT
  Can : Yuen Mei
  The Grasshoppers

12 HERO
  Can : Ying Hung
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

11 POWER SOURCE
  Can : Yuen Dong Lik
  SNH48

10 COMMON PEOPLE
  Can : Bak Sing
  James Ng Yip Kwan

 9 IP MAN 3
  Rollin Wang Rong, Dongshan Shaoye

 8 BUTTERFLY
  Can : Chuen Fa Wu Dip
  Janice Vidal (Wai Lan)

 7 SNOWSTORM
  Can : Bo Fung Suet
  Jess Lee Kai Mei

 6 FORGIVE ME
  Can : Yuen Leung Ngor
  Andy Lau Tak Wa

 5 AN IDEAL
  Can : Can: Yau Lei Seung
  Li Ronghao

 4 PERSON UNDER THE MOON
  Can : Yuet Kau Ha Dik Yun
  Gin Lee (Lee Hung Ngai)

 3 WAIT FOR ME TO RUN INTO YOU
  Can : Dung Ngor Yu Gein Nei
  Li Jian

 2 NOT OVER YOU
  Can : Sei Sum Liu Moot Yau
  Rick Hsiao (Siu Wong Kei)


 1 DISTANCE
  Can : Joi Ya But Gein
  Stefanie Sun Yanzi

No comments:

Post a Comment