Tuesday, December 20, 2022

[2022.12.21] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, DECEMBER 17 2022

For the week starting Saturday, December 17 2022 (Week 51)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 MY POLYHYMNIA
  Can : Ngor Dik Bor Lei Hoi Nei Ah
  Kay Tse On Kay

  4 LAUGH AND SHOUT
  Can : Siu Ju Hom
  Gareth T.

  3 LAST FLOWER ON EARTH
  Can : Dei Kau Seung Jui Hau Yut Der Fa
  Ian Chan Cheuk Yin

  2 FIREWORKS
  Can : Dik Dik Gum
  CY Chase Chan Chung Chak


  1 WAITING FOR YOU
  Can : Yuen Yi Dun Nei
  ONE PROMISE


TVB JADE SOLID GOLD


  5 REALLY WANT TO DATE YOU
  Can : Ho Seung Yeuk Nei
  Gigi Yim Ming Hay

  4 LITTLE STEPS
  Can : Siu Pit Bo
  Ying Chi Yuet

  3 TO GO
  Andy Lai Jin Fung

  2 WANNA BE CLOSE TO U
  Yumi Chung Yau Mei


  1 FREE TO HIDE
  Can : Chu Yi Moon
  Hana Kuk Chi Kiu


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 REALLY WANT TO DATE YOU
  Can : Ho Seung Yeuk Nei
  Gigi Yim Ming Hay

  4 WHEREVER YOU ARE
  P1X3L

  3 WANNA BE CLOSE TO U
  Yumi Chung Yau Mei

  2 APOLLO
  Can : Ah Bor Law
  Jeremy Li Chun Kit


  1 HOMO SAPIENS
  Can : Yun Ah Yun
  Eason Chan Yik Shun


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 LAUGH AND SHOUT
  Can : Siu Ju Hom
  Gareth T.

  4 SIGNAL FROM HOME
  Can : Dei Kau Hau Gei Sut
  Nowhere Boys

  3 APOLLO
  Can : Ah Bor Law
  Jeremy Li Chun Kit

  2 ALL OF THE HEART
  Can : Sum Dik Chuen Bo
  Cath Wong Yin


  1 LAST FLOWER ON EARTH
  Can : Dei Kau Seung Jui Hau Yut Der Fa
  Ian Chan Cheuk Yin


RTHK CHINESE POP CHART


  5 HOMO SAPIENS
  Can : Yun Ah Yun
  Eason Chan Yik Shun

  4 WANNA BE CLOSE TO U
  Yumi Chung Yau Mei

  3 WHEREVER YOU ARE
  P1X3L

  2 ASK MYSELF
  Can : Ji Mun Ji Dap
  Robynn Yip


 1 LAST FLOWER ON EARTH
  Can : Dei Kau Seung Jui Hau Yut Der Fa
  Ian Chan Cheuk Yin

No comments:

Post a Comment