Tuesday, December 27, 2022

[2022.12.28] FOR THE WEEK STARTING SATURDAY, DECEMBER 24 2022

For the week starting Saturday, December 24 2022 (Week 52)

VIUTV CHILL CLUB CHART


  5 LAST FLOWER ON EARTH
  Can : Dei Kau Seung Jui Hau Yut Der Fa
  Ian Chan Cheuk Yin

  4 RAGNAROKR
  Can : Ju Sun Dik Wong Fun
  Ivana Wong Yuen Chi/Serrini

  3 WHEREVER YOU ARE
  P1X3L

  2 ONE DAY
  Can : Yau Tin
  Jason Chan Pak Yu


  1 LAUGH AND SHOUT
  Can : Siu Ju Hom
  Gareth T.


TVB JADE SOLID GOLD


  5 ONE DAY
  Can : Yau Tin
  Jason Chan Pak Yu

  4 REALLY WANT TO DATE YOU
  Can : Ho Seung Yeuk Nei
  Gigi Yim Ming Hay

  3 WANNA BE CLOSE TO U
  Yumi Chung Yau Mei

  2 FEAR EATS THE SOUL
  Can : Hung Gui Cham Sik Sum Ling
  Joyce Cheng Yun Yi


  1 FREE TO HIDE
  Can : Chu Yi Moon
  Hana Kuk Chi Kiu


METRO RADIO HIT DOMESTIC CHART


  5 MEETING AGAIN
  Can : Chung Gei
  Mike Tsang Pei Tat

  4 FIREWORKS
  Can : Dik Dik Gum
  CY Chase Chan Chung Chak

  3 FLOW
  Can : Hei Lau
  Cloud Wan Ho Ying Featuring: AF

  2 FEAR EATS THE SOUL
  Can : Hung Gui Cham Sik Sum Ling
  Joyce Cheng Yun Yi


  1 NOT GIVIN' UP
  After Class


COMMERCIAL RADIO 903 TOP 20


  5 OVERKILL
  MC Cheung Tin Fu

  4 MASQUERADE
  Can : Ga Min Gui
  Alfred Hui Ting Hung

  3 NEVER COME BACK
  ERROR

  2 LAUGH AND SHOUT
  Can : Siu Ju Hom
  Gareth T.


  1 WE ALL ARE
  MIRROR


RTHK CHINESE POP CHART


  5 FLOW
 Can : Hei Lau
 Cloud Wan Ho Ying Featuring: AF

  4 LAST FLOWER ON EARTH
  Can : Dei Kau Seung Jui Hau Yut Der Fa
  Ian Chan Cheuk Yin

  3 OUR MERRY CHRISTMAS
  Can : Ngor Moon Dik Sing Dan Fai Lok
  Aaron Kwok Fu Sing

  2 FEAR EATS THE SOUL
  Can : Hung Gui Cham Sik Sum Ling
  Joyce Cheng Yun Yi


 1 HOMO SAPIENS
  Can : Yun Ah Yun
  Eason Chan Yik Shun

No comments:

Post a Comment