Tuesday, February 5, 2013

[2013.02.06] SATURDAY, FEBRUARY 2 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, February 2 2013

15 SO HOT
  Kelly Chen Wai Lam

14 COLD JOKE
  Can : Lan Siu Wa
  Fiona Sit Hoi Kei

13 12 ZODIAC
  Can : Siu Yi Sun Chiu
  Wang Leehom

12 HOW ARE YOU RECENTLY?
  Can : Jui Gung Ho Ma?
  Angela Chang (Cheung Siu Hom)

11 WHO WILL SING THIS SONG THROUGH WITH ME
  Can : Shui Loi Pui Ngor Cheung Yuen Jeh Sau Gor
  Gary Chaw (Cho Gat)

10 TOGETHER
  Can : Joi Yut Hei
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

 9 END
  Can : Yuen
  Eason Chan Yik Shun
http://youtu.be/_Ucpmk6Vj4E

 8 BOMBING
  Can : Gwun Ja
  William Wei (Wai Lai On)

 7 LOVE INSTANTLY
  Can : Oi Lap Hak
  Khalil Fong Datong

 6 IT'S ALL ABOUT LOVE
  Can : Yi Oi Ji Ming
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

 5 THE MOMENT
  Can : Gei Lim Yut
  Aaron Yan (Yim Ah Lun)

 4 APPRECIATION
  Can : Gum Jeh
  Jane Zhang Liangying

 3 NOT THAT DIFFERENT
  Can : Moot Yau Sup Mor But Tung
  Qu Wanting

 2 RED DUST INN
  Can : Hung Chun Hat Jang
  Jay Chou (Chow Kit Lun)


 1 THE FACE THAT LAUNCHED A THOUSAND SHIPS
  Can : King Gok King Sing
  Karen Mok Man Wai

No comments:

Post a Comment