Tuesday, February 12, 2013

[2013.02.13] SATURDAY, FEBRUARY 9 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, February 9 2013

15 IT'S ALL ABOUT LOVE
  Can : Yi Oi Ji Ming
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

14 OVER THE WALL
  Can : Fan Cheung
  Robynn & Kendy

13 HOW ARE YOU RECENTLY?
  Can : Jui Gung Ho Ma?
  Angela Chang (Cheung Siu Hom)

12 SO HOT
  Kelly Chen Wai Lam

11 TOGETHER
  Can : Joi Yut Hei
  Anson Hu (Wu Yin Bun)

10 12 ZODIAC
  Can : Siu Yi Sun Chiu
  Wang Leehom

 9 END
  Can : Yuen
  Eason Chan Yik Shun
http://youtu.be/_Ucpmk6Vj4E

 8 COLD JOKE
  Can : Lan Siu Wa
  Fiona Sit Hoi Kei

 7 THE PROCESS
  Can : Gaing Gor
  Rene Liu (Lau Yeuk Ying)

 6 NOT THAT DIFFERENT
  Can : Moot Yau Sup Mor But Tung
  Qu Wanting

 5 LOVE INSTANTLY
  Can : Oi Lap Hak
  Khalil Fong Datong

 4 RED DUST INN
  Can : Hung Chun Hat Jang
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 3 END
  Can : Yuen
  Eason Chan Yik Shun

 2 APPRECIATION
  Can : Gum Jeh
  Jane Zhang Liangying


 1 THE FACE THAT LAUNCHED A THOUSAND SHIPS
  Can : King Gok King Sing
  Karen Mok Man Wai

No comments:

Post a Comment