Tuesday, February 19, 2013

[2013.02.20] SATURADY, FEBRUARY 16 2013

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For Saturday, February 16 2013

15 I WANT TO GIVE YOU
  Can : Ngor Yiu Cup Nei
  Harlem Yu Ching Hing, Momo Wu Mochou

14 KEEP WALKING
  Can : Lum Yu Yut Jik Jau
  Angela Chang (Cheung Siu Hom)

13 GOOD FRIENDS' WELL WISHES
  Can : Ho Pung Yau Dik Juk Fuk
  A-Lin

12 SO HOT
  Kelly Chen Wai Lam

11 THE PROCESS
  Can : Gaing Gor
  Rene Liu (Lau Yeuk Ying)

10 COLD JOKE
  Can : Lan Siu Wa
  Fiona Sit Hoi Kei

 9 LOVE INSTANTLY
  Can : Oi Lap Hak
  Khalil Fong Datong
http://youtu.be/B0B0oLCTbg0

 8 IMPERFECT
  Can : Lan Siu Wa
  Pakho Chau

 7 END
  Can : Yuen
  Eason Chan Yik Shun

 6 RED DUST INN
  Can : Hung Chun Hat Jang
  Jay Chou (Chow Kit Lun)

 5 APPRECIATION
  Can : Gum Jeh
  Jane Zhang Liangying

 4 OVER THE WALL
  Can : Fan Cheung
  Robynn & Kendy

 3 THE FACE THAT LAUNCHED A THOUSAND SHIPS
  Can : King Gok King Sing
  Karen Mok Man Wai

 2 NOT THAT DIFFERENT
  Can : Moot Yau Sup Mor But Tung
  Qu Wanting


 1 12 ZODIAC
  Can : Siu Yi Sun Chiu
  Wang Leehom

No comments:

Post a Comment