Tuesday, July 29, 2014

[2014.07.30] FOR THE WEEK STARTING JULY 26 2014

GLOBAL CHINESE SONG CHART
For the week starting July 26 2014

15 NO CUT
  Can : Yut Doh But Jin
  Aaron Yan (Yim Ah Lun)

14 FOREVER YOUNG
  Can : Ching Chun Seung Ju
  Hins Cheung King Hin

13 LET GO
  Can : Fong Hoi
  Jam Hsiao (Siu King Tung)

12 PROMISE
  Can : Yeuk Sai
  Alfred Hui Ting Hung Featuring Wong Tin Yee

11 JUST LIKE BROTHERS
  Can : Jeung Hing Dai Yut Yeung
  Cheryl Lee (Lee Yun Yi)

10 SPECIAL PERSON
  Can : Dut Bit Dik Yun
  Khalil Fong Datong

 9 LOST
  Can : Mai Lo
  William Wei (Wai Lai On) Featuring Soft Lipa

 8 TOMORROW HAPPENING
  Can : Ming Tin Dik Si Ching
  Lala Hsu (Tsui Gai Ying)

 7 NO FRIEND
  Can : Mo Pung Yau
  Hacken Lee Hak Kun

 6 GOOD TIMING
  Can : Ho Si Sun
  Ivana Wong Yuen Chi

 5 PHEROMONE
  Can : Fut Lok Mung
  Fiona Sit Hoi Kei

 4 MODEL
  Can : Mo Dut
  Li Ronghao (Lee Wing Ho)

 3 ABLE TO
  Can : Hor Yi Liu
  Eason Chan Yik Shun

 2 NOT SO IN LOVE
  Can : Ngor Moon Na Mor Oi Nei
  Della Ding Dong


 1 MARCH
  Can : Sam Yuet
  A-Mei Chang (Cheung Wai Mui)

No comments:

Post a Comment