Tuesday, October 13, 2015

[2015.10.14] FOR THE WEEK STARTING OCTOBER 10 2015

GLOBAL CHINESE MUSIC CHART
For the week starting October 10 2015

15 TURNING WITH TEARS
  Can : Gung Jeuk Ngan Lui Juen Wan
  Kay Tse On Kay

14 WISH YOU WELL
  Can : Ngor Yiu Nei Ho Ho Dik
  Rene Liu (Lau Yeuk Ying), Zhou Xun, Kwai Lun-Mei, Tang Wei

13 BOYHOOD
  Can : Nin Siu Si Doi
  Victor Wong (Bun Guoon)

12 DON'T SAY YOU NEVER LOVED
  Can : Bit Shuet Moot Oi Gor
  William Wei (wai Lai On)

11 I AM NOT LEAVING
  Can : Ngor But Lei Oi
  Princess Ai, A-Lin

10 LIN DAI YU
  Can : Doi Yuk
  GJ Chiang Cheuk Ka

 9 LITTLE HAPPINESS
  Can : Siu Hung Won
  Hebe Tien

 8 FLEETING MONTHS AND YEARS
  Can : Nin Yuet Chung Chung
  Jay Fung Won Him

 7 KING AND BEGGAR
  Can : Gok Wong Yu Hak Koi
  Aska Yang (Yeung Chung Wai), Hua Chenyu (Wa Sun Yu)

 6 THE NANHAI GIRL
  Can : Sun Nam Hoi Gu Leung
  A-Bin (Fong Gwing Bun)

 5 HEARTBEAT
  Can : Sun Dik Sum Yuen
  G.E.M.

 4 MONSTER
  Can : Gwai Muk
  Leo Ku Kui Ke

 3 WILD CHILD
  Can : Yeh Ji
  Su Yunying (So Wan Ying)

 2 THE RIGHT ONE
  Can : Jau Dui Dik Yun
  Hins Cheung Kin Hin


 1 IF YOU CAN
  Can : Hor Yi Dik Wa
  Fish Leong Jing Yu

No comments:

Post a Comment